Skip to content
BFiles

Släkten Wendelin

Anna Catharina Wendelin8 min read

... har inte fått så mycket uppmärksamhet i modern tid, ens av släktforskare, verkar det.

Jag var på jakt efter Anna Catharina Wendelins (min ff mf mmm), anor och googlande kastade mest upp Elgenstiernas uppgift om att hon var född 1705 (Kurck, Nr 32, tabell 15) -- utan information om var eller av vem. Margareta Wendelin (Leijel, nr 1532, tabell 2) får födelseort och föräldrar (men lite fel, se nedan ...).

Googla lite mer, och man hittar en fotnot till en sidouppgift till ett barn till en person i en bilaga till Personhistorisk Tidskrift 19061, som lyder

barnen antog namnet Wendelin

Fotnoten hör till Barbara Dein, f 165?, dotter till rådmannen Abel Adamson Dein i Köping, som är gift med Tidich Gunnarsson, brukspatron på Semla, och även borgare i Köping. Han har ett epitafium i Köpings kyrka2, som Elgenstierna säkert har läst, där texten lyder:

Then fordom Ehrborne och högachtade [herrn?]
förnäme Bruks-Patron wid Simbla Bruk
och handelsman i Köping
Nu Ewinnerligen Salige H TIDICH GUNNARSON
Föddes uthi Norrberkie d 19 Octob
Anno 1645
Träder med BARBARA DEIN uthi ächta
förbund den            Martij 1671
Aflandes med henne Siu Barn, fÿra äro
med sin Sahl. Moder uthi herranom, hwil
ken afled den 11 Januari Anno 1694
The öfwrige trenne
Peter Laurentz och Carl W[en]delinier
lefwa
Ingår den 6 Ja[nuari 1704]
annat gifte[rmål] med
ANNA C[ATHAR]INA Timme
[i sorgen q]warlämnad
[Afsomnar på sin] gård Norberekie
[uthi sitt] 68 ålders åhr
som skiedde de 30 April
1713

(Luckorna, märkta med hak-parenteser, beror på att bilden har en ängels arm tvärs över ... fyllda från uppgifter på nätet)

En vag möjlighet är ju att Anna Katarina W är dotter till Tidich och hans andra hustru Anna Katarina Timm, men att uppgiften glömts bort på epitafiet. Men den troligaste hypotesen är väl ändå att hon är dotter till en av sönerna. Men vilken, i så fall? Och hur är Anna Catharina och Margareta släkt? Systrar? Kusiner?

Lösningen får vi av bouppteckningen efter handelsmannen David Milander i Stockholm 1734.

Där räknas arvingarna upp:

/... / 3º fram(: samsysterns hustru Christina Milanders 3ne st efterlämnade döttrar i lifstijden sam̅anaflade med framlna Borgaren uti Kiöpings stad Petter Wendelijn, som äro först dottern hustru Anna Catharina Wendelijn gift med Bruksinspectoren Malmstedt wid Elfkarleby bruk /.../ Tredie dottern jungfru Margaretha Wendeljn, som berättas wara nu för tijden wistande hos deß swåger, Inspectoren Malmstedt /.../

(Andra dottern i livet är Maria, som inte gifte sig in i Adelskalendern ...)

En som faktiskt ägnat släkten lite arbete är Abraham Hülphers, och mycket av det följande finns där3 -- om än med en del fel och lakuner: jag har i görligaste mån utökat och bekräftat med uppgifter från kyrkböcker, bouppteckningar och KBs Verser över enskilda.


Tab. 1

Tidich Gunnarsson, f 1645 i Norrbärke, d 1713, gift 1º 1671 med Barbara Dein, f 165? i Köping, d 1694, dotter av guldsmeden och rådmannen i Köping Abel Adamsson Dein och hh Kristina Larsdotter, gift 2º 1704-01-06 med Anna Catharina Timm (i hennes andra gifte; g 1º med Peter Norström, 3º 1719 med assessor Henrik Tammelin). Hade 7 barn i äktenskapet med Barbara Dein, varav 3 söner levde vid faderns död1.
Barn:

  1. Petter, d 1718, brukspatron i Smedjebacken. Se Tab 2.
  1. Laurentz/Lars, se Tab 8
  1. Christina, d 1699, se Tab 9
  1. Johan, f 1684, d 1687 (enligt Hülphers)
  1. Carl, f 1688 i Köping, d 1746 i Ramnäs, brukspatron vid Ramnäs bruk. Se Tab 10

Tab. 2

Petter, (son av Tidich Gunnarsson och Barbara Dein, Tab. 1), född troligen 1670-talet, död 1718-04-19, gift 1º 1698-08-22 med Brita Tollet4 i hennes andra gifte (1º g med Carl Carolin), död 1703-04-06, Norrbärke. Gift 2º 1703-11-29 med Christina Milander, f (dp 1687-11-07), Norrbärke, d (bg 1717-11-24) i Norrbärke; dotter till befallningsmannen Daniel Milander och hans hustru Catharina Depken.
Barn:

  1. Tidik, f 1699-06-16 i Norrbärke, död där 1707-06-24.
  1. Barbro, f 1700-10-24. Död efter 1727, före 1734; Se Tab 3.
  1. Christina, f 1701/2?, bg 1720-04-17 i Norrbärke; Se Tab 4.
  1. Anna Catharina, f hösten 1704?, d 1788-10-02, Ingebo, Enåker (U); Se Tab 5.
  1. Daniel, f 1705-10-29, d 1705-12-01 (PW testamenterar 9 daler, 12 öre till kyrkan, och 1 tunna ärter (värderat till 15 daler) till fattigkassan).
  1. Maria, dp 1707-04-11, bg 1736; se Tab 6
  1. Hedvig, f 1708-05-22, Smedjebacken
  1. Birgitta, f 1709-08-14, Smedjebacken
  1. Margareta, f 1710-09-24, d 1785; se Tab 7
  1. Heva, f 1711-11-27, Smedjebacken
  1. Helena, f 1713-08-09, Smedjebacken
  1. Immanuel, f 1714-11-11, Smedjebacken

- Av barnen är troligen de andra döda späda: förutom för Tidik och Daniel betalar Petter testamentspengar för icke namngivna barn 1710-01-24, 1712-03-20 och 1714-05-23. Endast en av Hedvig, Birgitta, Heva (Eva), och Helena kan alltså ha varit vid liv 1715. Om man tror Hülphers (vol IV, #163) är det troligast Birgitta -- men ingen av dessa, eller Immanuel, har jag hittat senare. 1735 är bara Anna Catharina, Maria och Margareta, av Petters och Christinas barn, vid liv -- då görs bouppteckning efter Christinas barnlösa bror Daniel, och hennes efterlevande barn räknas bland arvingarna.

Tab. 3

Barbro, (dotter av Petter och Britta Tollet), född 1700-10-24, Norrbärke. Död efter 1727, före 1735. Kallas Babba som dopvittne 1719-02-13. Gift 1717-02-07 i Nikolai, Stockholm (lyst 1717-01-10 i Norrbärke) med handelsmannen Adolf Ternsten, f 1694, d 1760, i hans första gifte (gift 2º 1735-10-28 med Margareta Elisabet Ahlbom).
Barn:

 • Johan Adolf, f (döpt 1718-01-28), Nikolai, Stockholm, d före 1730
 • Adolf, f (döpt 1719-12-29), Nikolai, Stockholm, d omkring 1730
 • Britta Kristina, f 1724-07-21, Söderbärke, d 1733
 • Anna Maria, f 1727-08-14, Söderbärke, d 1767-01-21 i Haraker, g 1760 i Söderbärke med Zacharias Pomp

- Enligt makens dödsnotis hade Barbro och Adolf "åtskillige" barn, men bara en efterlevande dotter.

Tab. 4

Christina, (dotter av Petter och Britta Tollet), f 1701/2?, d (bg 1720-04-17) på Smedjebacken. Gift efter 1716-06-01 (dopvittne då, kallas jungfru) med häradsskrivare Bengt Lod i hans andra gifte (g 1º 1715-01-10 vid Lexsjöbo, Söderbärke med Anna Schytte, d 1715-12-, g 3º 1721-02-14, Söderbärke, med Barbro Salenia).
Barn:

 • Petter, f 1717-12-22 på Smedjebacken
 • Britta Christina, f 1718-12-05 på Smedjebacken
 • Jacob, f 1719-12-17 på Smedjebacken, d 1777-02-19 på Virsbo bruk, Ramnäs. Bruksinspektor, gift m Catharina Öhrling 1747.

- Födelseåret placerat i luckan mellan Barbros födelse och Brittas död. Första gången hon uppträder som dopvittne i Norrbärke är 1716-06-01, nästan ett år efter första gången Barbro (Tab. 3) är dopvittne.
- Hülphers nämner äktenskapet, men någon annan källa har jag inte hittat: moderns namn nämns aldrig i födelsenotiserna i Norrbärke vid tiden. Vid ett tillfälle (1719-06-14) är Bengt L och "mad. Christina W" samtidigt dopvittnen i Norrbärke.
- Bengts familjenamn skiftar mellan Lod (Lood) och Lohe. H. säger aldrig något annat än Lod. Namn-diskrepansen går att följa från 1715 i Lexsjöbruk i Söderbärke [?], via Smedjebacken i Norrbärke (där han får barn som Lohe, är dopvittne och skrivs i mantalet som Lod), och tillbaks till Malingsbo i Söderbärke (där han gifter sig som Lod, och skrivs som Lohe i hfl).

Tab. 5

Anna Catharina, (dotter av Petter W. och Christina Milander, Tab 2), f (troligen) hösten 1704 i Norrbärke. Gift 1º 1722-12-11 med Georg (Göran) Malmstedt, f 1694 (åu), d 1738-03-13 vid Öns bruk i Älvkarleby; 2º med Axel Gustaf Kurck, f 1704-06-03 i Östervåla, d 1764-08-29 på Ingbo, Enåker (begravd i Östervåla).
Barn:

  1. Jacob Göran, f 1736-01-31, d 1736-08-02, vid Öns bruk i Älvkarleby
  1. Anna Fredrika, f 1738-03-13, Älvkarleby, d 1819-08-24, g 1º David Ehrenlund 1765-07-23 i Enåker, 2º Seved Gustav Tigerhielm 1776-11-28 i Enåker.
  1. Knut Gabriel, f 1740-09-03, död före modern

- Elgenstierna uppger födelseåret till 1705, en uppgift som kanske kommer från Hülphers, men källorna pekar på annat: Hennes föräldrar Petter W. och Christina Milander vigs 1703-11-29, och de får en son, Daniel, döpt 1705-10-29. Om vi antar att Anna Catharina föds 9 månader eller mer efter vigseln, och att Daniel inte är född för tidigt, så begränsar det AC's födelsetid till fönstret 1704-09 till 1705-01. Norrbärkes ministerialbok C:2 är skadad i slutet, och saknar helt notiser för de sista 9 månaderna 1704. Hennes födelse finns inte antecknad i januari 1705 (i C:3). Hennes mor (och far) är eftersökta dopvittnen -- hon är med vid ett dop 19/2 1705. När AC avlider 1788-10-02 anges hennes ålder till 84 år, vilken passar bra med ett födelsedatum i september 1704.
- Anna Catharina och Georg Malmstedt verkar inte ha fått några barn före Jacob Göran 1736, dvs 13 år efter vigseln. Georg Malmstedt är vid giftermålet inspektor vid Svartå bruk, och AC uppträder som dopvittne i trakten åtminstone fram till påsk 1727. Från 1730 finns paret i Älvkarleby, vid bruket på Ön.

Tab. 6

Maria, (dotter av Petter W. och Christina Milander, Tab 2), f (dp 1707-04-11), d (bg 1736-11-14) i Filipstad. Gift 1º 1727-05 i Storkyrkan med Jakob Bratt, f omkr 1703-04 (åu), d (bg 1728-07-25) i Filipstad, 2º 1730-09-08 i Filipstad/Färnebo med brukspatron Johan Jansson (Jean Jeansson).
Barn:

  1. Kristina, f 1728-05-23, Brunsvik, Filipstad
  1. Lisa, f 1731-05-28, Brunsvik, Filipstad, d (bg 1738-06-25), Filipstad
  1. Anna Maria, f 1732-08-23, Filipstad, d 1789-01-26, Hällefors (T)
  1. Kajsa Greta, f 1735-09-17, Filipstad, d 1826-01-13, Säter (R)
  1. Eva Helena, f 1736-10-26, Filipstad, d 1816-11-14, Gillberga (S)

Tab. 7

Margareta, (dotter av Petter W. och Christina Milander, Tab 2), född 1710-09-24 på Smedjebacken, Norrbärke, d 1789-09-07, Brunna, Vänge (C). Gift 1735-01-01 i Älvkarleby med Lars Leijel, f 1698, d 1763. Fick 6 barn med honom.
Barn:

 • Carl Johan
 • Wilhelm Lars
 • Margareta Christina
 • Per Gustaf
 • Lars Fredrik
 • Eva Ulrika

- Att följa Margareta och Lars har visat sig svårt: data om barnen ovan direkt från ätten Leijel, nr 1532, Tab 2 @ adelsvapen.com (läst 2021-04-02) där också deras födelsedata finns.

- Elgenstiernas uppgift att hon är född 1712-08-06 kommer troligen från en anteckning i senare husförhörslängder -- men någon födelsenotis som stöder det datumet finns inte, och inte heller finns någon anteckning om testamentspengar efter den första Margareta. Datumet är också mindre än 9 månader efter barnet innan (Heva) och bara 12 månader före barnet efter (Helena); det möjliga tidsfönstret för en "andra Margareta" skulle egentligen vara september/oktober 1712. (Petter och Christina förefaller inte heller ha varit benägna att namnge barn efter döda äldre syskon: i annat fall borde Immanuel ha hetat Tidik eller Daniel, och Helena hade varit Hedvig eller Birgitta eller Eva ...)

Tab. 8

Laurentz/Lorentz/Lars, (son av Tidich Gunnarsson och Barbara Dein, Tab 1), född troligen tidigt 1680-tal. Omnämnd vid bouppteckningenyy efter styvmodern Anna Catharina Timms avlidne förre makes, brukspatronen Petter Norström, barnlösa bror Carl, där han bevakar sin 11-åriga styvsysters, Margareta Christinas, intressen; och som vittne vid brorsonen Carls dop i Ramnäs 1722, han kallas där handelsman. 1769, i juni, annonserar Centrala Postkontoret i Stockholm att de har ett outhämtat brev till "Laur. Wendelin".

Tab. 9

Christina, (dotter av Tidich Gunnarsson och Barbara Dein, Tab 1), d (begr. 1699-05-21), Färna bruk, Gunnilbo, gift med bokhållaren Anton Medén vid Färna bruk (gift 2º 1700-03-01 med Catharina Ridderdahl).
Barn:

 • Bengt, f 1695-01-14
 • Anton, f 1697-07-03
 • Petter, f 1698-10-18, d 1701-06-23

Tab. 10

Carl, (son av Tidich Gunnarsson och Barbara Dein, Tab. 1), f 1688-05-14 i Norrbärke, d 1746-02-20 vid Ramnäs bruk; gift 1º 1713-07-28 med sin styvsyster Margareta Christina Norström, f 1698, d 1716-03, dotter till Petter Norström och Anna Catharina Timm (se tab 1); 2º 1718-12-21 i Ramnäs med Magdalena Petré, f 1685, d 1758 i Stockholm, i hennes andra gifte (g. 1º 1704 i Arboga med Joakim Christiernin).
Barn:

  1. Carl, f 1722-06-01, Ramnäs, se tab 11.

- Hülphers (IV, blad 123, Petré) nämner också två döttrar, Magdalena och Christina, i det andra äktenskapet, men ger inga uppgifter utöver namnen -- och de döps i alla fall inte i Ramnäs.

Tab. 11

Carl, (son av Carl W och Magdalena Petré, Tab 10), född 1722-06-01, Ramnäs; d 1785-12-13, Skättene, Norrala(X). Gift 1750-12 i Nikolai, Stockholm (lyst 1750-11-25 i Björskog (U)) med Sara Beata Åbeck. Död barnlös -- kan delvis bero på att Carl var långa perioder i fält, utan att komma hem5 ...


Källor:


 1. Gustaf Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän 1605-1905. Bilaga till Personhistoriska anteckningar 1906. Scannad av Google, hämtad/läst 2021-03-24
 2. Epitafium efter Tidich Gunnarsson i Köpings kyrka, #E0008 @ epitafier.se, hämtad/läst 2021-03-24
 3. Abraham Hülphers, Genealogiska Samlingar, vol IV, blad 163, Wendelin. Scannad hos Alvin, hämtad/läst 2021-06-12
 4. Daniel Tilas Personalier, Genealogica, SE/RA/750001/II/122 -- avskrift av begravningsskrift, fotograferad av Arkiv Digital. Bekräftas av att de är dopvittnen i Norrbärke, juni 1701: "Hr Petter Wendelien; Hr Wendeliens kiäresta hust: Brita Tollet"
 5. Meritförteckningar 9 (1714-1809), Alfta kompani, Hälsinge regemente, 1774: ArkivDigital Bild 2590 (AID: v752455a.b2590; Riksarkivet: SE/KrA/0321/9, Bildid: A0004221_00233
© 2022 av festerman. Använd gärna uppgifterna
men tala om var dom kom ifrån.
Byggd med GatsbyJS
Theme av LekoArts